Przedszkole nr 259
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 259 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole nr 259 ,,Leśna Bajka" jest placówką publiczną, nieferyjną, zapewniającą dzieciom nauczanie, opiekę i wychowanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00,  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przerwa wakacyjna jest uzgadniana z Radą Rodziców oraz Organem Prowadzącym  przedszkole.


Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi są realizowane w przedszkolu w godzinach jego pracy.  

 

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów.

 

Organizację pracy przedszkola określa Ramowy rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców. 

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez Dyrektora placówki i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Stosowne dokumenty regulujące szczegółową pracę przedszkola, tj. regulaminy i procedury dostępne są w placówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.JKozielska 22-01-2014
Aktualizujący Kraus Magdalena (Przedszkole nr 259) 26-03-2021
Zatwierdzający Kraus Magdalena (Przedszkole nr 259) 26-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2021
Liczba odwiedzin: 1733