Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Przedszkole nr 259 ,,Leśna Bajka" jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadającą osobowości prawnej. Majątek placówki jest własnością komunalną w całości należącą do Miasta Stołecznego Warszawy.
Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.
Budżet Przedszkola określa Plan Finansowy dochodów i wydatków placówki ustalony na dany rok kalendarzowy.
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa