Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Przedszkole nr 259 ,,Leśna Bajka" jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadającą osobowości prawnej. Majątek placówki jest własnością komunalną w całości należącą do Miasta Stołecznego Warszawy.

Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Budżet Przedszkola określa Plan Finansowy dochodów i wydatków placówki ustalony na dany rok kalendarzowy.

 

 


Wprowadził BZMW/ext.JKozielska 2014-01-22
Aktualizujący Kraus Magdalena (Przedszkole nr 259) 2021-03-26
Zatwierdzający Kraus Magdalena (Przedszkole nr 259) 2021-03-26
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-26
Wersja standardowa